LASI VENE Uusi Kansallinen

Lataa koko työ (PDF)

9 kommenttia aiheesta “LASI VENE Uusi Kansallinen”

 1. I like the shape that is exhilarating and connected to Finnish culture, the building leaves the free courtyard and withdraws from the existing buildings by reducing the volume, forms a facade of the street, uses a sophisticated copy of the tower to amplify the wall of the yard and transforms it into a room without a roof, imaginative reference inspirations and development directions, a well-resourced function according to program requirements … In short, the request is made in the simplest way and the highest potential is here.

  Pidän muodosta, joka on innostava ja yhdistetty suomalaiseen kulttuuriin, rakennus jättää vapaan sisäpihan ja vetäytyy olemassa olevista rakennuksista pienentämällä volyymia, muodostaa kadun julkisivun, käyttää tornin hienostunutta kopiota voimistamaan pihan seinää ja muuntaa sen tilaksi ilman kattoa. mielikuvitukselliset referenssit ja kehityssuunnat, hyvin rahoitettu toiminto ohjelman vaatimusten mukaisesti … Lyhyesti sanottuna pyyntö tehtiin yksinkertaisimmalla tavalla ja suurin mahdollinen on täällä.

 2. Useimmat kilpailuehdotukset yrittävät piilottaa uuden rakennuksen ja asettaa lähes kaiken maahan. Kysyn tästä lähestymistavasta ja kysyn – miksi viettää 50 miljoonaa euroa näkymättömän aaveen tekemiseen?
  Siksi pidän tästä ehdotuksesta – se tekee uudesta lisärakennuksesta pääominaisuuden, ilman, että tunkeutuu paljon sisäpihalle tai olemassa olevien rakennusten kokemukseen. Toiminto tuntuu olevan hyvin ratkaistu kilpailuohjelman mukaisesti, ja Ruusuvuorin ja Raatikaisen, joka on kätevin ja loogisin, sijainti on samanlainen. Laskettu torni on mauste, joka antaa kiehtovan viehätyksen sisäpihalle. Rakennus on jaettu kahteen tilavuuteen, mikä rikkoo suurimman osan tilavuudesta ja näyttää pienemmältä kuin se on. Sen pehmeä muoto ja kulmat poistuvat nykyisistä rakennuksista. Tämä on yksi harvoista ehdotuksista, joissa käytetään lasia ja väriä, ja liukuportaiden käyttö helpottaa laskeutumista 1000 hengelle. Vaikka näkökulman esittäminen on hyvin karkea (primitiivinen / luola-taiteen tyyli), muut PDF-tiedoston piirustukset ja kuvat osoittavat tämän ajatuksen suuren potentiaalin. Hyvin kehittynyttä se voi tulla Helsingin suureksi nähtävyykseksi ja ylpeydeksi.
  Most competition proposals try to hide the new building, putting almost everything into the ground. I question that approach and ask – why spend 50 million euros to make an invisible ghost?
  That is why I like this proposal – it makes the new annex building into the main feature, without intruding much on the courtyard, or on the experience of the existing buildings. The function seems to be well resolved in accordance with the competition program, with the positioning similar to the old projects by Ruusuvuori and Raatikainen, which is the most convenient and logical. The laid-down tower is a spice that gives a fascinating charm to the courtyard. The building is broken into two volumes, thus breaking the bulk of the volume and appearing smaller than it is. Its soft shape and corners move away from the existing buildings. This is one of a few proposals with a use of glass and color, and a use of the escalators to make the descent for 1000 people easier. Although the presentation of the perspective is very rough (in the primitive/cave art style), the other drawings and pictures in the PDF file show the great potential of this idea. If well developed, it could become a great attraction and the pride of Helsinki.

 3. It seems that this perspective has been done in the style of the cave art, like the red drawing of boat in the PDF. Does anyone know if that is the oldest drawing in Finland?
  Näyttää siltä, että tämä näkökulma on tehty luolan taiteen tyyliin, kuten punainen veneen piirustus PDF-muodossa. Tietääkö kukaan, onko se Suomen vanhin piirustus?

 4. The rectangular box is poorly designed and shows lots of unwanted (or uncontrolled) edges and curves. Moreover, the 9-meters digging limit is not respected, so the proposal is not even buildable.

  The optimists and the designers of this proposal will see an hommage to Finnish culture, and the others a bunch of random unnecessary references melted into a caricatural building.

  1. As anyone with the good eyes could see, the excavation limit has been respected in this proposal – the bottom is above the level 0, as required by the program. So the proposal is perfectly buildable. Moreover, it is more economical than most other proposals. The rectangular part looks simple probably to be in contrast to the curved part, and contains only one curve – the floor edge around the void. What is a caricature to one (Urho Eskola), that is exciting and bold to others. A boat is one of the main things in the Finnish culture. The old wooden boat is one of the main exhibits in the museum, and some other competition proposals show it in the courtyard, or in the new exhibition hall. So this proposal is not just connected to the Finnish culture, it is very connected to this Finnish National Museum as well. The ordinary people, who will pay for this project as well, love the references and want the story behind the building. Dear Urho Eskola, the great improvements usually come from the bold optimists.
   Kun joku, jolla on hyvät silmät, on havaittu, kaivosrajaa on noudatettu tässä ehdotuksessa – pohja on tason 0 yläpuolella, kuten ohjelma vaatii. Ehdotus on siis täysin rakennettu. Lisäksi se on taloudellisempaa kuin useimmat muut ehdotukset. Suorakulmainen osa näyttää yksinkertaisesti olevan vastoin kaarevaa osaa, ja siinä on vain yksi käyrä – lattiareuna tyhjän ympärillä. Mikä on karikatyyri (Urho Eskola), joka on jännittävä ja rohkea muille. Vene on yksi suomalaisen kulttuurin tärkeimmistä asioista. Vanha puinen vene on yksi museon tärkeimmistä näyttelyistä, ja jotkut muut kilpailuehdotukset osoittavat sen pihalla tai uudessa näyttelytilassa. Tämä ehdotus ei siis liity pelkästään suomalaiseen kulttuuriin, vaan se liittyy myös tähän Suomen kansallismuseoon. Tavalliset ihmiset, jotka maksavat myös tästä projektista, rakastavat viittauksia ja haluavat tarinan rakennuksen taakse. Hyvä Urho Eskola, suuret parannukset tulevat yleensä rohkeista optimisteista.

 5. I like connection of modern and traditional, as well as turned glass boat, resting in the nature and solid heavy buildings around

 6. After seeing the Stedelijk Museum Annex and the new entry to the Van Gogh Museum, I’ve noticed that this is one of a very few proposals that allow the comfort of descending via the escalators. Rather than having to use the long stairs, as the elevators cannot serve 1000 visitors. (If most shopping malls could afford escalators, why should not the new National Museum?) That indicates the experienced and thoughtful designers of Lasi Vene. The presentation and detailing need to be improved to better show proposal’s values.