HYPOGEUM

Lataa koko työ (PDF)

22 kommenttia aiheesta “HYPOGEUM”

 1. Toinen ”NÄKYMÄTÖN RAKENNUS” -ehdotus, joka yritti laittaa kaiken maan alle, kuten melkein mitään, on rakennettu 50 miljoonaan euroon. Lukuun ottamatta kopiota Phillip Johnsonin kaupunkitalosta (joka oli Miesin mallin kopio), nyrkkeilevässä tyylissä, joka oli muodikas modernisteille 1930-luvulla. Museon vihreä piha on leikattu kahteen osaan.
  Tämä minimalistinen-brutaali-ehdotus on liian räikeä, karkea ja raaka, jotta se olisi sopiva tällä sivustolla. Todellisuudessa rakennusoperaattori sulkisi kaikki kattoikkunat, jotka hallitsevat perspektiivikuvaa, ja pehmentävät suunnittelun epämiellyttävää karkeutta. Tekijät näyttävät tulevan mustavalkoisesta ja harmaasta maailmasta ilman värejä ja materiaaleja.
  Tämä tyyli kopioi varhain Tadao Andoa, ilman mitään loistoa – hän esitteli joitakin ympyröitä, vettä, lasi-tiiliä jne. Vaikka Albert Speer saattaa pitää näyttelytilan näkökulmasta, tämä ehdotus näyttää liian julmalta, jotta se olisi sopiva jopa korkealle turvallisuusvanki. On erittäin epätodennäköistä, että siitä tulee Suomen kansakunnan uusi ylpeys, koska Saarinen ja Aalto antoivat sen arkkitehtuurille.
  Toimintoa ei ole ratkaistu – missä ovat paikkoja ja hissit 1000 hengelle, olemassa oleva hissi, liukuportaat jne. Ainoa asia, joka on ihailtavaa, on puhdas fotorealistinen esitys. Mutta se ei ole sitä, mitä arkkitehdit ovat tehneet – heidän pitäisi antaa meille miellyttäviä ja jännittäviä tiloja. Se, että muut kommentoijat eivät voineet kirjoittaa useampaa kuin yhtä tai useampaa sanaa, jotka eivät sano mitään informatiivisia, osoittavat, kuinka puutteellinen tämä ehdotus on.
  Another ”INVISIBLE BUILDING” proposal, that tried to put everything underground, like almost nothing has been built for 50 million euros. Except a copy of the Phillip Johnson’s townhouse (which was a copy of Mies’s design), in the boxy-glass style that was fashionable for the modernists in the 1930s. The museum’s green courtyard here is cut into two pieces.
  This minimalist-brutalist proposal is too boxy, rough and crude to be appropriate on this site. In reality, the building operator would close all those skylights, that dominate the perspective picture, and soften the unpleasant crudity of the design. The authors seem to be coming from the black-white-and-grey world, without colors and materials.
  This style copies early Tadao Ando, without any of his splendor – he would introduce some circles, water, glass bricks etc. Although Albert Speer may like the perspective of the exhibition hall, this proposal looks too brutal to be appropriate even for a high-security prison. It is extremely unlikely to become the new pride of the Finnish nation, given what Saarinen and Aalto gave to its architecture.
  The function is not solved – where are the escape stairways and lifts for 1000 people, the existing lift, escalators, etc. The only thing that is admirable here is the clean photorealistic presentation. But that is not what the architects are for – they should give us pleasant and exciting spaces. The fact that the other commentators could not write more than one or two words, that say nothing informative, shows how deficient this proposal is.

 2. This one reminds me of the Holocast Monument in Berlin but without the concrete pillars sticking out from the ground. The building is clean and let’s the old building have its attention but in this case it’s too “brutalistic” and doesn’t blend in well with the current building and the surroundings. I’m missing the softness. It can be better than this.