COHORS

Lataa koko työ (PDF)

2 kommenttia aiheesta “COHORS”

  1. Toinen ”NÄKYMÄTÖN RAKENNUS” (mutta tuskin rakennettavissa oleva) ehdotus, joka yritti laittaa kaiken maan alle, kuten lähes mikään, on rakennettu 50 miljoonaan euroon. Paitsi reikää maahan. Suunnitelma (maanalainen taso) ei osoita uuden rakennuksen ja olemassa olevan rakennuksen välistä suhdetta. Kappaleissa ehdotetaan, kuinka ongelmallista se on. En usko, että tämä on rakennettu. Vaikka se olisikin, tyyli on liian boksinen, anti-materiaali, kylmä ja kliininen, jotta se olisi sopiva Aallon ja Saarisen Helsingille ja tälle sivustolle. Ja 50 miljoonan euron laskuun. Muuten, en usko, että arkkitehtien pitäisi ottaa helposti ja maalata kaikki valkoiset kuten täällä. Heidän pitäisi tuntea materiaalit ja värit, kuten Saarisen rakennus osoittaa.
    Another ”INVISIBLE BUILDING” (but hardly buildable) proposal, that tried to put everything underground, like almost nothing has been built for 50 million euros. Except a hole in the ground. The plan (of the underground level) does not show the relationship between the new construction and the existing building. The section suggests how problematic that is. I do not think this project is buildable. Even if it was, the style is too boxy, anti-material, cold and clinical to be appropriate to Aalto’s and Saarinen’s Helsinki and this site. And to the bill of 50 million euros. By the way, I don’t think that architects should take the easy way and paint everything white as here. They should have a sense of materials and colors, as the Saarinen’s building demonstrates.

  2. The idea here is an underground courtyard, as the interior of a roofless glass box. Please, just look at the perspective of that courtyard – how sterile and unexciting that is. This may be the acceptable project for the underground hospital, but not for the museum annex.
    Ajatuksena tässä on maanalainen sisäpiha, joka on kattoon lasikotelon sisustus. Katsokaa vain sen sisäpihan näkökulmasta – kuinka steriili ja epäselvä se on. Tämä voi olla hyväksyttävä projekti maanalaisessa sairaalassa, mutta ei museorakennuksessa.