BOLETUS

Lataa koko työ (PDF)

1 kommentti aiheesta “BOLETUS”

  1. This lively proposal, with its entry pavilion in the style of expressionism, deserves many more than two votes (that it has now). The pavilion is sited too close to the existing building – it would be better close to the Carriage Shed. The cantilevered roof would be more exciting if the vertical difference between its top and eaves, and between its ridges and troughs, is much bigger. Then it would look like a giant flower in the Museum courtyard! The function needs more work. A word ”lively” – that is what this proposal has, and most others do not have. That is what Helsinki needs!
    Tämä vilkas ehdotus, jonka sisäänpääsylavio on ekspressionismin tyyliin, ansaitsee paljon enemmän kuin kaksi ääntä (se on nyt). Paviljonki on sijoitettu liian lähellä nykyistä rakennusta – se olisi parempi lähelle kuljetuspaikkaa. Kannattomat katot olisivat mielenkiintoisempia, jos pystysuora ero sen ylä- ja räystäsuunnassa ja sen harjanteiden ja syvien välillä on paljon suurempi. Sitten se näyttäisi olevan jättiläinen kukka museon sisäpihalla! Toiminto tarvitsee enemmän työtä. Sana ”vilkas” – tämä on tämä ehdotus, ja useimmilla muilla ei ole. Juuri tätä tarvitsee Helsinki!