BGD171727_01

Lataa koko työ (PDF)

3 kommenttia aiheesta “BGD171727_01”

  1. Toinen ”NÄKYMÄTÖN RAKENNUS” -ehdotus, joka yritti laittaa kaiken maan alle, kuten melkein mitään, on rakennettu 50 miljoonaan euroon. Paitsi aukko, jossa on suuri portaikko Underworldiin. Sitä voidaan käyttää esitysten katseluun siellä. Vammaisilla ei ole mahdollisuutta käyttää tätä pääominaisuutta. Monet vanhukset eivät pidä siitä – he tarvitsevat rampin tai liukuportaat. Toiminto tuntuu hyvältä, mutta kokonaiskokemus on liian paksu, kylmä ja kliininen. Tästä huolimatta tämä on taitava muotoilu
    Another ”INVISIBLE BUILDING” proposal, that tried to put everything underground, like almost nothing has been built for 50 million euros. Except a hole with the grand Stairway to the Underworld. It can be used for watching the performances down there. The disabled people have no way of using that main feature. The many elderly would not like it – they need a ramp or escalators. The function seems fine, but the overall experience is too boxy, cold and clinical. Despite all that, this is a skillful piece of design.

  2. Toimivan oloinen suunnitelma. Pidän useamman ehdotuksen osalta, kuten tässäkin tapauksessa siitä, että lisäosa tulee maan alle, jättäen näin hienon aukeavan julkisen tilan maan tasolle, joka antaa pontta vanhalle osalle. Linjat ovat tyylikkäät, joskin kuten ”Amaailma Portaat” kommentoi, on portaissa liikkuuvuusrajoite ilman liuskoja. Tähän seikkaan tulisi kiinnittää huomiota idean jatkotyöstämisessä.

  3. I agree with Amaailma Portaat that the whole idea here is in the Grand Stairs, while the building is too invisible and too clinical. I think that the designers are too restrained and need to take a few beers before doing the redesign, or their new project. To get out of the straight jacket of that simplistic, orthogonal and glassy style. Nowadays, people want something much wilder and fancier, as the public success of projects like Gehry’s Bilbao or Helsinki’s Library shows.
    Olen samaa mieltä Amaailma Portaatin kanssa siitä, että koko ajatus on suurissa portaissa, kun taas rakennus on liian näkymätön ja liian kliininen. Luulen, että suunnittelijat ovat liian hillittyjä ja tarvitsevat muutamia oluita ennen uudelleensuunnittelua tai uutta hanketta. Päästäksesi ulos yksinkertaisesta, suorakulmaisesta ja lasimaisesta tyylistä. Nykyään ihmiset haluavat jotain paljon erämaalaisempaa ja ihmeellisempää, sillä julkisten hankkeiden, kuten Gehryn Bilbaon tai Helsingin kirjaston, menestys.