AILA Uusii kansalainen

Lataa koko työ (PDF)

1 kommentti aiheesta “AILA Uusii kansalainen”

  1. Campo Baeza may like this, but this extreme minimalism is totally inappropriate here. Why spend 50 million euros to build 2 long white skylights and a small white box? There is nothing functional underground, plus a maze of stairs.
    Campo Baeza saattaa olla näin, mutta tämä äärimmäinen minimalismi on täällä täysin sopimatonta. Miksi viettää 50 miljoonaa euroa kahden pitkän valkoisen kattoikkunan ja pienen valkoisen laatikon rakentamiseen? Ei ole mitään toiminnallista maanalaa, sekä portaiden sokkelo.