104729

Lataa koko työ (PDF)

1 kommentti aiheesta “104729”

  1. This is a thoughtful project. It may be the winner, if it was faced in the beautifully-veined Cashmere granite, signed by Mies or Ando, and if this was the year 1970. Unfortunately for these designers, this is 2019, and the people don’t appreciate the long, simple boxes. A few people would know the Stonehenge if it had the rectangular, instead of the circular plan. Buildings with rectangular plans, like Greek temples, need much more soft articulation.
    Tämä on harkittu projekti. Se voi olla voittaja, jos se kohtasi kauniisti lasketun Cashmere-graniitin, jonka Mies tai Ando allekirjoitti, ja jos tämä oli vuosi 1970. Näille suunnittelijoille valitettavasti tämä on 2019, ja ihmiset eivät arvosta pitkää , yksinkertaiset laatikot. Jotkut ihmiset tietäisivät Stonehengen, jos sillä olisi suorakaiteen muotoinen, eikä pyöreä suunnitelma. Rakennukset, joissa on suorakulmaiset suunnitelmat, kuten kreikkalaiset temppelit, tarvitsevat paljon pehmeämpiä artikulaatioita.